محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  برج خنک کن گالوانیزه مکعبی جریان متقاطع سري X8

  برج خنک کن گالوانیزه مکعبی جریان متقاطع سري X8


    برج خنک کن گالوانیزه مکعبی جریان متقاطع سري X8 برجهای خنک کن سری X8 از نوع جريان متقاطع ( Cross flow ) و  به صورت مکعبی و از جنس گالوانیزه ميباشد. طراحی این برج ها بر اساس طرح Marley بوده و عموماً ازفنهای محوری فلزی جهت تأمین هوادهی آن استفاده می گردد. جهت سطوح ...

  ادامه توضیحات
  برج خنک کن گالوانیزه مکعبی جریان مخالف سري X7

  برج خنک کن گالوانیزه مکعبی جریان مخالف سري X7


    برج خنک کن گالوانیزه مکعبی جریان مخالف سري X7 برج خنک کن مدل X7 از لحاظ عملکرد، ابعاد و نوع کاربری مشابه سری X1 می باشد. سازه و بدنه ی برج های خن ککننده سری X7از جنس گالوانیزه میباشد.      

  ادامه توضیحات
  برج خنک کن گالوانیزه سانتریفیوژ سري X6

  برج خنک کن گالوانیزه سانتریفیوژ سري X6


  برج خنک کن گالوانیزه سانتریفیوژ سري X6بر جهای خنک کن مدل X6 از نوع جریان مخالف (COUNTER FLOW)و به صورت چهارگوش طراحی شده است.سازه و بدنه ی بر جهای خن ککننده سری X6 از جنس گالوانیزه می باشد. پایا سرداب جهت توزیع مناسب آب از نازل های مربع پاش طرح Baltimore بر روی لول ههای ...

  ادامه توضیحات
  برج خنک کن گالوانیزه ذوزنقه ای جریان متقاطع (Cross flow ) سري X5

  برج خنک کن گالوانیزه ذوزنقه ای جریان متقاطع (Cross flow ) سري X5


    برجهای خنک کن سری X5 از نوع جريان متقاطع (Cross flow) و بصورت ذوزنقه­ای (Trapezoid)مي­باشد. نحوه عملکرد اين برج خنک کن به شرح زير است:   آب بوسیله سوراخهای موجود در کف تشتکهای آب گرم در بالای دستگاه بر روی سطوح تبخیر پاشیده می­شود و جريان هوا مطابق شکل از قسمت جانبی دستگاه وارد مي­گردد و پس ...

  ادامه توضیحات
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}