پروژهای انجام شده >


    برخی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت صنایع فولاد و آهن طراحی کامل و ساخت سه دستگاه برج خنک کن بتني سری W با ظرفیت 8100m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا طراحی کامل  و ساخت دو دستگاه برج خنک کن بتني سری W با ظرفیت 3200m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد صبا و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا طراحی و ساخت دودستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 2400تن تبرید جهت کارخانه فولاد آناهیتا گیلان طراحی و ساخت دودستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 3000تن تبرید جهت کارخانه فولاد  خوزستان طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت کارخانه فولاد ظفر بناب طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت کارخانه فولاد نوین گستر بناب طراحی و ساخت شش دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 2000 تن تبرید جهت کارخانه فولاد  تابان کویر یزد طراحی و ساخت پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 1400 تن تبرید جهت کارخانه فولاد کبکان مشهد صنایع غذایی و آشامیدنی طراحی و ساخت پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  ...
    ·       طراحی کامل و ساخت  برج خنک­کن بتني با ظرفیت 8100m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا   ·       طراحی کامل  و ساخت برج خنک­کن بتني با ظرفیت 3200m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد صبا و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا   ·       طراحی و ساخت یکدستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1200 تن تبرید جهت کارخانه فولاد آناهیتا گیلان   ·       طراحی و ساخت  پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1800 تن تبرید جهت کارخانه اویلا تاکستان     ·       طراحی و ساخت چهار دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت  1200 تن تبرید جهت کارخانه فولاد ظفر بناب   ·       طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1200 تن تبرید جهت مجتمع تجاری اداری آجودانیه   ·       طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت  300  تن تبرید جهت کارخانه ساوه جام   ·       طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت  900  تن تبرید جهت کارخانه پترو طرح پارس خراسان   ·       طراحی و ساخت 6 دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 1400m3/h  آب جهت کارخانه فولاد تابان کویر یزد.
    برخی از پروژه های انجام شده توسط ما: ·      طراحی و ساخت 5 دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 900 m3/h  آب جهت کارخانه فولاد کبکان مشهد ·        طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کننده فلزی ذوزنقه­ای جهت صنایع غذایی مهرام به ظرفیت 500 m3/h ·        طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کننده مکعبی فلزی جهت کارخانه شماره 2 روغن نباتی ورامین به  ظرفیت 3300 m3/h ·        طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 200m3/h  آب جهت کارخانه ایران گلاب ·        طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 250m3/h  آب جهت کارخانه عصاره ناب سهند ·        طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 150m3/h  آب جهت کارخانه گلفام سراب ·      طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 250m3/h  آب جهت مجتمع مسکونی نیروی انتظامی (شرکت رویین دژ) ·       طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه نمک دردانه شيراز با ظرفیت 250m3/h   ·       طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه رزین سازان آمل با ظرفیت 250m3/h   ·        طراحی و ساخت 2 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان با ظرفیت 200m3/h   ·        طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کننده مکعبی فلزی جهت ساختمان وزارت آموزش و پرورش ·        طراحی و ...
    < قبلی 1 بعدی >