محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • برج خنک کن فایبرگلاس جریان متقاطع (Cross flow ) سري X4
  • برج خنک کن فایبرگلاس جریان متقاطع (Cross flow ) سري X4
  • برجهای خنک کن سری X4 از نوع جريان متقاطع (Cross flow) و بصورت مستطیل مي­باشد. نحوه عملکرد اين برج خنک کن به شرح زير است:

   آب بوسیله سوراخهای موجود در کف تشتکهای آب گرم در بالای دستگاه بر روی سطوح تبخیر پاشیده می­شود و جريان هوا مطابق شکل از قسمت جانبی دستگاه وارد مي­گردد و پس از عبور از بين سطوح تبخير، عمل تبخير سطحی و خنک شدن قطرات آب حاصل مي­گردد. جريان هوا پس از عبور از سطوح تبخير بصورت اشباع در آمده و از برج خارج مي­شود.

    سازه و بدنه برجهای خنک کننده سری X4 از جنس فایبرگلاس می­باشد. طراحی سری X4 بر اساس طرح برجهای شرکت Marley بوده و سطوح تبخیر از نوع چوب اشباع و یا پکینگ Splash توصیه می­گردد . سيستم کاهش دور عموماٌ از نوع گیربکس Right angle بوده و فن محوری فایبرگلاس با مقطعAirfoil  تأمین کننده بالاترین هوادهی برای بالابردن راندمان دستگاه می­باشد.

   جهت افزایش راندمان دستگاه به جای سوراخ کردن تشتک استفاده از نازلهای ثقلی در کف تشتک توصیه می­گردد. برجهای خنک­ کن سریX4 از نوع صنعتی بوده وجهت استفاده در کارخانجات مختلف مناسب می­باشد.


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}