محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  مقاله اسامی و اصطلاحات مفید در علم برج خنک کن

   

  برخی از اسامی و اصطلاحات زیر عمومی بوده و برخی فقط در صنعت ساخت برج خنک کننده کاربرد دارد.

   

   Acfm : نرخ واقعی جریان حجمی مخلوط آب و بخار با واحد فوت مکعب بر دقیقه یا مترمکعب بر دقیقه.

   

   توان هوا: توان  خروجی تامین شده توسط فن که باعث تولید حرکت در مقابل مقاومت موجود است. واحد آن اسب بخار و نماد آن ahp است.

   

   ورودی هوا: دهانه ورودی برج خنک کن. گاهی به دهانه هواکش کن القایی یا مکشی هم اشاره میکند.

   

   نرخ هوا: دبی جرمی هوای خشک بر فوت مربع از مقطع منطقه انتقال حرارت به ازای هر ساعت کار. واحد آن پاوند بر مترمربع بر ساعت و نماد آن G است.

   

   جابجایی هوا: فاصله ای که هوا درون برج با آب در تماس است. که در بجهای خنک کن با جریان مخالف به صورت عمودی و در برج های خنک کننده با جریان متقاطع به صورت افقی اندازه گیری می شود. واحد آن فوت است.

   

   سرعت هوا: سرعت مخلوط آب و بخار گذرنده از یک مقطع خاص. واحد آن فوت بر دقیقه و نماد آن V است.

   

   دمای حباب خیس محیط: دمای حباب خیس هوای اطراف دستگاه که شامل هوای نمی شود. به طور کلی در خلاف جهت باد و در نقاطی خارج از قلمرو هر منبع گرمایی موجود اندازه گیری می شود. واحد آن درجه فارنهایت و نماد آن AWB است.

   

   هدف یا رویکرد: اختلاف دمای آب خنک ورودی با هوای محیط یا دمای حباب خیس. واحد ان درجه فارنهایت  است.

   

   اتمسفریک یا جوی: اشاره  به عبور هوا درون برج خنک کن به صورت کاملا طبیعی دارد. یا بر اثر جریان آب اتفاق می افتد.

   

   فن گام متغیر با تنظیم خودکار: یک فن تولید جریان با هابی که این قابلیت را به پره ها می دهد که بتوانند به طور خودکار تنظیم شوند. این نوع فن در برج های خن کنی استفاده می شود که نیاز دارند نرخ انتقال حرارت درآنها تغییر کند.

   

   تشتک یا وان: در دو نوع تشتک جمع آوری آب و توزیع آب وجود دارد.

   

   تشت فرونشانی: بالاترین سطح تشت جمع آوری آب سرد. معمولا در محاسبات هد پمپ و تغییرات بالا رفتن آب کاربرد دارد.

   

   فاصله ستون ها: مساحت بین ستونهای همجوار عمودی یا افقی قاب بدنه

   

   قاب: خطوط افقی یا عمودی قاب یا پوسته بدنه شامل تیر ها و ستون ها و اعضای اریب و بست ها که به منظور استحکام بخشی به کار می رروند.

   

   خروجی یا تخلیه آب: آب خروجی از سیستم به منظور کنترل اشباع شدن اب از نمک و سایر ناخالصی های اب در حال گردش. واحد ان درصدی از آب در حال گردش در سیستم یا gpm گالن بر دقیقه است.

   

   دمنده: فن سانتریفوژ. که معمولا برای فشارهای استاتیکی بالاتر از حد نرمال کاربرد دارد.

   

   توان ترمزی: توان واقعی خروجی از موتور الکتریکی یا توربین یا موتور احتراقی. واحد آن اسب بخار و نماد آن bhp است.

   

   BTU(British Thermal Unit): میزان حراررتی که که باید به یک پاوند آب داده شود تا دمای آن یک درجه فارنهایت افزایش یابد.

   

   ظرفیت: مقدار آبی که می تواند در بازه دمایی مرطوب(دمای حباب خیس) خاصی خنک کند. واحد آن گالن بر دقیقه است.

   

   بدنه: خارجی‌ترین دیواره برج خنک کننده که شامل ورودی و خروجی ها هم می شود.

   

   سلول: کوچکترین تقسیم بندی است که می تواند به طور مستقل عملیات خنک کردن آب به کمک هوا را انجام دهد. هر سلول می توان یک یا چند فن و یک یا چند سیستم توزیع آب داشته باشد. هر سلول داخل پارتیشن یا داخل بدنه خارجی دستگاه قرار دارد.

   

   دودکش یا خروجی هوا: قسمت پوسته را مطالعه کنید.

   

   نرخ گردش آب: مقدار آب داغ ورودی. واحد آن گالن بر دقیقه است.

   

   دمای آب سرد: دمای آب تشتک جمع آوری آب بدون در نظر گرفتن اثر افزایش یا کاهش میزان آب درون تشتک. واحد آن درجه فارنهایت و نماد آن CW است.

   

   تشتک جمع آوری: ظرفی بزرگ در پایین برج است که آب های پخش شده را جمع آوری می کند و به پمپ آب یا مخزن ته نشینی ارسال می کند.

   

   جریان مخالف: به جریان هوایی گفته می شود که بر خلاف جهت جریان آب رخ دهد.

   

   جریان متقاطع: به جریان هوایی گفته می شود که عمود بر جریان ریزش آب وجود دارد.

   

   تشتک یا وان توزیع: ظرف تاوه مانندی در بالای برج خنک کننده است که آب داغ درون آن قرار می گیرد و در کف آن سوراخ هایی وجود دارد که آب از آنها خارج می شود. کاربرد این نوع از تشت، محدود به برج های خنک کننده جریان متقاطع است.

   

   سیستم توزیع: قسمتی که به ورودی آب متصل است که آب داغ در گردش را به نقاطی منتقل می کند که بتوانند به طور موثری با هوا در تماس باشند. این سیستم شامل لوله اصلی و بازوهای تقسیم و لوله های فرعی و نازل ها و وان توزیع و یکنواخت کننده های جریان می شود.

   

   جریان دوگانه یا جریان دوبل: یک دستگاه با جریان متقاطع است که در آن دو مخزن در مقابل هم و در کنار فقط یک مجرای هوا کار می کنند.

   

   نشتی یا هدر رفت: به آب در گردش هدر رفته اطلاق می شود که به صورت قطره به وسیله جریان هوای خروجی از برج خارج می شود. واحد هدر رفت آب درصدی از نرخ آب در گردش و یا گالن بر دقیقه است(در موارد دقیق تر از واحد پاوند آب هدر رفته به ازای یک میلیون پاوند هوای خارج شده استفاده می شود.)

   

   قطره گیر: صفحات یا پلکانی است که در معرض جریان هوای خروجی قرار می گیرد تا آب هایی که به صورت قطره در هوای خروجی قرار دارد را جمع آوری  کند و به کاهش هدر رفت آب از سیستم کمک می کند.

   

   مولد نیرو: تولید کننده قدرت برای سیستم فن. این مولد در اکثر موارد موتور الکتریک و در برخی موارد موتورهای احتراقی و یا توربین بخار و هیدروموترهای و یا منابع دیگر است.

   

   دمای حباب خشک: دمای هوای ورودی و یا هوای اطراف و مجاور که با دماسنج حباب خشک اندازه گیری می شود. واحد آن درجه فارنهایت یا درجه سانتیگراد و نماد آن DB است.

   

   دمای حباب خیس وردی: دمای حباب خیس واقعی هوایی که به برج وارد می شود که شامل گردش مجدد هوای خارج شده از برج هم می شود. در آزمایش به مقدار میانگین دماهای خوانده شده در دهانه ورودی ، این مقدار را ارایه می کند. واحد آن درجه فارنهایت یا درجه سانتیگراد و نماد آن EWB است.

   

   ارزیابی هزینه: محاسبه هزینه مالکیت یک برج خنک کننده در یک بازه زمانی مشخص است. شامل هزینه اولیه خرید و متعلقات آن و هزینه کار کردن برج و هزینه تعمیرات و نگهداری آن و هزینه سرمایه. این هزینه ها باید در این بازه زمانی مشخص نرمالایز شوند.

   

   هدر رفت تبخیر: میزان آب بخار شده در جریان هوا در فرآیند تماس با هوا است. واحد آن درصد از آب در گردش و یا گالن بر دقیقه است.

   

   دمای حباب خیس خروجی: دمای هوای خروجی که با دماسنج حباب خیس اندازه‌گیری می شود.

   

   استوانه یا محفظه فن: سازه استوانه ای یا شیپوری شکل که فن در آن کار می کند. در برج های خنک کننده بزرگ گاهی به آن تونل فن گفته میشود.

   

   نشیمن گاه فن: صفحه ای که در بالای سازه یک برج مکشی یا القایی قرار دارد و برای اتصال فن کاربرد دارد. انحصارا در سیستم های جریان متقاطع در تشتک توزیع قرار دارد.

   

   گام فن: زاویه ای که پره های فن با صفحه دوران می سازند و این مقدار از ریشه هر فن محاسبه می شود. واحد آن درجه است.

   

   محفظه فن: به پوسته ای گفته می شود که به صورت منحنی اطراف فن سانتریفوژ قرار می گیرد.

   

   سطح برخورد یا Fill: به قسمتی از سطوح انتقال حرارت گفته می شود که آب اولین بار با آن برخورد می کند. در واقع اولین سطح برخورد کننده با آب است. در برخی موترد به آن لایه بسته بندی یا پکینگ هم گفته می شود.

   

   مکعب انتقال حرارت: در برج  های خنک کننده با جریان مخالف: به حجم سطوح انتقال حرارت کنار هم که عرض و طول آن با مخزن برابر است و ارتفاع آن با ارتفاع عبور هوا یکسان است. واحد ان متر مکعب است.

   

  در برج های خنک کننده با جریان متقاطع: به حجم سطوح انتقال حرارت کنار هم که عرض آن با مخزن برابر است و ارتفاع آن با هر طبقه برابری می کند و عرض آن با عرض عبور هوا یکسان است. واحد آن متر مکعب است.

   

  مقر سطوح انتقال حرارت: یکی از ردیف های افقی سطوح آبریز که در مکعب آبریز برج خنک کننده قرار دارد. تعدادی از این سطوح ارتفاع کلی سطوح برخورد را می سازند.

   

  صفحات برخورد: یکی از صفحاتی که به صورت عمودی با فاصله بسیار کم در کنار هم چیده شده اند و آب در حال عبور را به بیشترین سطح ممکن توزیع می کنند تا بیشترین تماس با هوای جاری در آنها برقرار شود. این سطوح می توانند تخت بوده و با کمک اسپیسر از یکدیگر جدا شوند و یا از پیش موجدار و یا یراق دار باشند و یا به روش های دیگر فاصله بین صفحات در آنها حفظ شده باشد.

   

  شیر شناور: شیری است که به صورت مکانیکی توسط شناوری تحریک می شود. این شیر در بسیاری از برج های خنک کننده برای کنترل و تامین آب کاربرد دارد.

   

  شیرهای کنترل جریان: شیرهایی هستند که به صورت دستی کنترل می شوند و برای تنظیم آب ورودی به تمام قسمت های برج خنک کننده کاربرد دارند.

   

  ناودان: یک مسیر که در بالای برج قرار دارد و می تواند بسته و یا باز باشد. در برخی موارد این ناودانی برای تامین آب اولیه قسمت های مختلف برج به کار می رود.

   

  مه سازی: معیاری چشمی و قابل مشاهده برای مقدار آب خروجی به صورت بخار همراه با هوای خارج شده از برج خنک کننده. اگر مه قابل مشاهده باشد و به زمین نزدیک شود به آن مه اطلاق می  شود و در صورتی که به سمت بالا حرکت کند به آن دود گفته می شود.

   

  جریان اجباری: اشاره به تحت فشار بودن جریان هوا درون برج دارد. پروانه ها یا فن ها در درون مسیر ورودی هوا قرار دارند تا هوا را مجبور به عبور از داخل دستگاه کنند.

   

  دنده کاهنده: کاهنده سرعت را ببینید.

   

  بار حرارتی: تمام گرمایی که باید از آب در حال گردش در واحد زمان گرفته شود. واحد آن BTU/Min یا BTU/h است.

   

  بلندی یا ارتفاع: در برج نهای خنک کن با تشتک برپا شده بر روی بتون، ارتفاع از کف تشتک  اندازه گیری می شود. ارتفاع اسمی معمولا تا نشیمن گاه فن اندازه گیری می شود که شامل محفظه فن نمی شود. ارتفاع با تشتک فلزی، چوبی یا پلاستیکی با دیدگاه تامین آب معمولا از پایینترین نقطه تشتک تا بالاترین نقطه اندازه گیری می شود.

   

  دمای آب داغ: دمای آب در حال گردش که به سیستم توزیع وارد می شود. واحد آن درجه فارنهایت یا سانتیگراد و نماد آن HW است.

   

  غلظت یون هیدروژن: قسمت pH را ببینید.

   

   

   

  برج های مکشی یا القایی: اشاره به جهت حرکت هوا دارد که به معنی  مکش یا خلا القا شده است. در برج های فن در قسمت خروج هوا نصب شده اند تا مکش را به کمک تخلیه هوا انجام دهند.

   

  تداخل عمل: آلودگی حرارتی هوای ورودی که ناشی از یک منبع گرمای خارجی است. به عنوان مثال دود خروجی از یک برج مجاور.

   

  دمای حباب تر خروجی: دمای حباب تر هوایی که خارج می شود. واحد آن درجه فارنهایت یا سانتیگراد و نماد آن LWB است.

   

  طول: برای برج های خنک کننده با جریان متقاطع طول همیشه عمود بر جریان هوا است. در برج های جریان مخالف این مقدار موازی خط واصل دریچه هاست.

   

  نسبت مایع به گاز: نسبت کل جرم جریان آب و هوای خشک دررون دستگاه. واحد آن پاوند بر پانود و نماد آن L/G است.

   

  نازل یا لوور: پره یا تکه هایی که به یکدیگر مونتاژ می شوند و در دهانه ورودی نصب می شوند. و جهت کنترل توزیع مناسب و یکنواخت هوا جهت برخورد با سطوح خنک کننده به کار می روند.

   

  بازیابی یا جبران: میزان ابی که به آب در حال گردش اضافه می شود تا آبی که از طریق تبخیر، نشتی، خروج با باد و غیره را جبران کند.

   

  حرکت مکانیکی( جریان مکانیکی ): اشاره به جریان هوا براثر حرکت یک فن یا هر وسیله مکانیکی مشابه دارد.

   

  ماژول: هر قسمت از پیش مونتاژ شده را گویند. در برج های بزرگ که در کارخانه مونتاژ می شوند دستگاه  در دو یا چند قسمت از پیش ساخته شده آماده و در محل مونتاژ می شوند.

   

  جریان طبیعی: اشاره به جریان طبیعی و یا اتمسفریک هوا درون برج دارد که حرکت بر اساس وجود اختلاف چگالی بوجود می آید.

   

  حجم موثر خالص: قسمتی از حجم کل سازه که در داخل آن جریان هوا با آب در حال گردش در تماس است. واحد آن فوت مکعب است.

   

  نازل یا شیپوره: وسیله ای است جهت کنترل توزیع آب. کاربرد نازل اسپری کردن آب تحت فشار یا بر اثر جاذبه است.

   

  جدار: دیوارهای داخلی که به سلول های مجزا و یا محفظه فن خارج کننده تقسیم می کنند. در برخی موارد این جدار ها برای کاهش از دست رفتن آب بوسیله باد نصب می شوند.

   

  pH: معیاری برای نمایش میزان اسیدی یا قلیایی بودن آب در حال گردش و یا آب جبران کننده. عدد پایینتر از 7 نمایشگر اسیدی بودن و بالاتر از 7 نشان دهنده باز بودن است. آب خالص دارای

   

  لوله پیتوت: وسیله ای است که بر اثر اختلاف فشار کار می کند. برای اندازه گیری جریان آب در حال گردش به کار می رود.

   

  دود: مخلوط هوای گرم و بخار آب خارج شده از خروجی که معمولا قابل رویت است.

   

  سایکرومتر یا بخارسنج: وسیله ایست که همزمان دمای حباب خیس و دمای حباب خشک را اندازه گیری می کند.

   

  رنج یا بازه کاری یا محدوده دمایی: اختلاف دمای بین آب گرم ورودی به برج و دمای آب سرد به دست آمده در خروجی.

   

  گردش مجدد: حالتی که هوای گرم مخلوط شده با بخار آب گرم که از برج خارج شده است به نحوی به جای هوای سرد و تازه یا و به صورت مخلوط شده  با هوای تازه از ورودی وارد شود. که باعث  افزایش دمای حباب خیس ورودی می شود.

   

  رایزر: لوله هایی که خط تغذیه آب در گردشی را از کف دستگاه و یا بالای مخزن جمع اوری به سیستم توزیع متصل می کند.

   

  پوسته: سازه دودکش مانندی که معمولا مقطع آن هایپربولیک است و برای ایجاد مکش و یا القا جریان اتمسفریک(جریان طبیعی) به کار می رود. در برخی موارد به آن دودکش هم گفته می شود.

   

  کاهنده سرعت: قطعه ای مکانیکی  است که برای کاهش دور خروجی از موتور محرک برج های خنک کننده جریان اجباری به کار می رود تا فن درحالت بهینه به کار خود ادامه دهد. در برج های خنک کننده بزرگ این کاهنده به صورت جعبه دنده یا گیربکس است و در برج های خنک کننده با ظرفیت پایین تر معمولا به صورت تسمه و پولی با فطرهای مختلف است.

   

  میله قطره ریز: یکی از میله های افقی است که پشت سر هم قرار گرفته‌اند و می توانند تخت و یا شکل داده شده باشند.(به منظور افزایش مقاومت مکانیکی یا افزایش انتقال حرارت). سطوح انتقال حراررت بر روی این میله ها قرار می گیرند.

   

  قطره ریز: اشاره به برج خنک کننده ای دارد که برای خنک کردن آب از قطره کردن آن و پاشیدن آن به سطوح انتقال حرارت کمک می گیرد.

   

  پاشنده یا اسپری کننده: اشاره به سیستم توزیع دارد که برای برخورد آب و هوا از صفحات انتقال حرارت کمک نمی گیرد و با کمک اسپری کردن آب و پاشش آن به صورت پودری بیشترین سطح تماس آب و هوا را تولید می کند.

   

  دودکش: یک مسیر گسترش یافته برای فن است که هدف اولیه آن تولید یک جریان درون خروجی است.

   

  اثر دود کشی: اشاره به اثری دارد که در پوسته و یا دودکش بوجود می آید تا به فن برای خروج  هوای گرم کمک کند یا به تنهایی جریان را درون برج ایجاد کند.

   

  هوای استاندارد: هوایی که دارای چگالی 0.075 پاند بر فوت مکعب دارد  و معادل هوای خشک با دمای 70 درجه فارنهایت و فشار 29.92 اینچ جیوه است.

   

  طبقه: فاصله عمودی بین تیرها و اتصالات طبقات پی در پی است. این مقدار تابع استحکام سازه و ابعاد آن و مواد به کار رفته در آن است.

   

  چاله یا مخزن ته نشینی: فضایی گود در اطراف یا زیر تشت جمع آوری است که در مسیر جریان آب قرارر می گیرد و مکش پمپ را تسهیل می کند. گودال ته نشینی همچنی ببه ته نشینی رسوبات و نشاندن و جمع آوری گل و خاک و تمیز کردن اب کمک می کند.

   

  نرخ جریان هوای کلی: مقدار کل جرم هوای خشک گذرنده از داخل برج خنک کن به ازای هر ساعت.

   

  نرخ جریان آب کلی: مقدار کل جرم آب گذرنده به ازای هر ساعت.

   

  هد پمپ: مقدار ارتفاعی که آب از کف تشت جمع آوری تا خط وسط سیستم توزیع آب ورودی بالا میرود به علاوه کل فشاری که برای حرکت آب در سیستم توزیع لازم است تا به نقطه ای برسد که با هوا تماس پیدا کند.

   

  بارگذاری آب: نرخ آب گردشی به مساحت افقی سطوح انتقال حرارت.

   

  نرخ آب: جریان جرمی آب بر مساحت سطوح انتقال حرارت


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}