محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  مقاله انواع دسته بندی برج های خنک کننده

   

  انواع برج خنک کننده از  چند دیدگاه قابل تقسیم بندی هستند:

   

  1-    نوع تامین جریان هوا

   

  2-    جهت گردش هوا

   

  3-    نوع ساخت

   

  4-    شکل و هندسه بدنه

   

  5-    روش انتقال حرارت

   

  6-    جنس بدنه

   

   نوع تامین جریان هوا

   

  1-    برج خنک کن اتمسفریک یا جوی

   

   بر اثر اختلاف دمای موجود در هوا گردش هوا را ایجاد می کنند.

   

  2-       برج خنک کن مکانیکی یا فن دار

   

   ایجاد جریان هوا بر عهده فن است که می تواند فن جریان محوری یا سانتریفوژ باشد.

   

   2-1- مکانیکی اجباری

   

   هوا به کمک فن به داخل دستگاه رانده می شود.

   

   2-2- مکانیکی القایی

   

   هوا به کمک فن از داخل مکیده می شود.

   

  3-    برج خنک کننده ترکیبی یا هیبریدی

   

   آنها به فن مجهز هستند ولی طوری طراحی شده اند که می توانند به طور طبیعی و مشابه دستگاه های جوی نیز کار کنند.

   

   جهت گردش هوا

   

  1-    برج خنک کن با جریان مخالف

   

   هوا به صورت عمودی از پایین به بالا حرکت  داده می شود و در واقع جهت جریان هوا برخلاف جهت جریان آبی است که از بالا به پایین سقوط می کند.

   

  2-    برج خنک کن با جریان متقاطع

   

  هوا به صورت افقی وارد می شود و در واقع جهت جریان هوا عمود بر جهت جریان آبی است که از بالا به پایین سقوط می کند. در ادامه هوا از بالا خارج می شود.

   

   نوع ساخت

   

  1-    ساخت در محل

   

   در این نوع از ساخت، تمامی امور ساخت در محل نهایی صورت می گیرد.

   

  2-    ساخت در کارخانه

   

     در این نوع از ساخت، تمامی و قسمت عمده مراحل ساخت در محل کارخانه صورت می گیرد و باقی کارها در محل نصب صورت میگیرید و یا فقط برج در محل نصب می شود.

   

   شکل چیدمان کنار هم

   

  1-    چیدمان مستقیم

   

  2-    چیدمان دایره ای مکانیکی

   

   روش انتقال حرارت

   

  1-    تبخیری یا تر

   

   در این نوع برج کاهش دما بر اثر تبخیر آب و در تماس با هوا رخ می دهد.

   

  2-    خشک

   

   هوا به طور مستقیم با آب تماس ندارد و برخورد هوا فقط با لوله های حاوی آب است.

   

   جنس بدنه

   

  1-    چوبی

   

  2-    فلزی

   

   شامل آهن، آلمینیوم، مس، چدن و فولادهای زنگ نزن

   

  3-    پلاستیک ها

   

  4- برج خنک کننده   بتونی

   

  5-    برج خنک کننده فایبرگلاس

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}