محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  مقاله نحوه انتخاب برج خنک کن

   

  دو نوع برج خنک کن از نظر سیستم کار وجود دارد:

   

  1.      با جریان مخالف : آب از بالا به پایین و هوا از پایین به بالا

   

  2.      با جریان متقاطع : آب از بالا به پایین و هوا از پهلو به داخل

   

  شرایط نرمال : درجه حرارت مرطوب هوا 21 درجه سانتیگراد ، آب ورودی 35 درجه سانتیگراد ، آب خروجی 29 درجه سانتیگراد ، در این شرایط برای انتخاب این دستگاه بایستی فاکتور های زیر را در نظر گرفت.

   

  1.      دمای مرطوب هوای خارج

   

  2.      دمای آب ورودی

   

  3.      دمای آب خروجی

   

  4.      نقصان دمای آب ، معمولا 10 درجه فارنهایت

   

  5.      دبی آب جریانی

   

   

   

  مشخصات عمومی برج های خنک کننده

   

  1.      بدنه : بدنه دستگاه از ورق گالوانیزه با ضخامت دو میلیمتر ساخته شده و وجود پروفیلهای گالوانیزه در امتداد ارتفاع دستگاه از ایجاد لرزش و ارتعاش بدنه جلوگیری می نماید.

   

  2.      تشت آب : تشت زیر دستگاه از ورق گالوانیزه ساخته شده و در مقاطع جوشکاری شده در برابر خوردگی مقاوم می گردد.

   

  3.      فن : فن نصب شده از نوع سانتریفیوژ می باشد. این فن ها پس از ساخت در دور مورد نظر بالانس دینامیکی میگردد. انتخاب اندازه و تعداد فن ها در انواع مدل ها از کاتالوگ های مربوطه بایستی به گونه ای باشد که دور کاری فن پایین بوده و میزان صدای تولید شده دستگاه به حداقل ممکن کاهش یابد.

   

  4.      نازل آب پاش  : نازل در برج ها از نوع سانتریفوژ بوده و آب خروجی از دهانه نازل به نحو بسیار مطلوبی به اطراف پخش می شود.

   

  5.      قطره گیر  سطوح گسترش یافته :  سطوح گسترش یافته برای افزایش راندمان برج به صورت ورق های کرکره ای از ورق گالوانیزه ساخته می شود. جهت جلوگیری از خروج آب از دستگاه ورق های کرکره ای دیگری در بالای برج استفاده می شود.

   

  روش های انتخاب برج خنک کننده

   

  برای مصارف ساده و عمومی تهویه و شرایط از برج های یک طبقه استفاده می شود که قادر به تامین حداکثر 8 درجه سانتیگراد افت دما بین آب ورودی و خروجی می باشد.

   

  Degree renge : اختلاف درجه حرارت بین آب ورودی و خروجی بر حسب درجه سانتیگراد.

   

  Approach Temp: اختلاف درجه حرارت بین آب خروجی و دمای مرطوب هوای ورودی بر حسب درجه سانتیگراد.

   

  در صورتیکه مقدار افت دمای آب مورد نیاز بیش از 8 درجه سانتیگراد باشد از برج دو طبقه استفاده میشود. این برج ها قادر به تامین حداکثر 17 درجه سانتیگراد افت دما در جریان آب می باشد. در شکل های بعد کاربر و شکل آنها را مشاهده میکنید.

   


  منبع : کتاب ترمودینامیک با نگرش مهندسی آقای بهرام پوستی


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}