الکتروموتور برج خنک کننده >


    • الکتروموتور
    • الکتروموتور
    •   در برجهای خنک کن پایا سرداب از الکتروموتورهای ساخت Siemens با طریقه ی نصب V1 (اتصال فلنج دار بصورت عمودی(، درجه ی حفاظت IP55 و کلاس حرارتی F استفاده می شود. این نوع روش نصب باعث کاهش لرزش و کارکرد مطمئن دستگاه می گردد. در قطرهای پایین فن امکان استفاده از موتور دور پایین به صورت ... ادامه توضیحات
    < قبلی 1 بعدی >