نازل مربع پاش Brentwood برج خنک کننده >


    • نازل مربع پاش Brentwood برج خنک کننده
    • نازل مربع پاش Brentwood برج خنک کننده
    •   استفاده از اين نوع نازل با توجه به پاشش مربعی آب منجر به کوچک تر شدن ابعاد برج خنک کن و بالا رفتن راندمان آن نسبت به ساير انواع مشابه ميگردد. نازلهای پيشنهادی براساس طرح شرکت پایاسرداب پارس می باشد. Brentwood آمريکا و ساخت شرکت پایا سرداب پارس مي باشد       ادامه توضیحات
    < قبلی 1 بعدی >