برج خنک کننده بتني سريW >


  • برج خنک کن بتنی مکعبي جریان متقاطع ( cross flow ) سري2 w
  • برج خنک کن بتنی مکعبي جریان متقاطع ( cross flow ) سري2 w
  •   برج خنک کن بتنی مکعبي جریان متقاطع ( cross flow ) سري2w   برج های خنک کن سری w2  از نوع جريان مخالف (Cross flow ) و به صورت چهارگوش(Rectangular)  شرکت پایا سرداب پارس طراحی این سری از دستگاه های خود را براساس نوع کاربری و فضای موجود در محل پروژه با بالاترین راندمان ممکن انجام داده ... ادامه توضیحات
  • برج خنک کن بتنی مکعبي جریان مخالف ( Counter flow ) سري1 w
  • برج خنک کن بتنی مکعبي جریان مخالف ( Counter flow ) سري1 w
  •   برج خنک کن بتنی مکعبي جریان مخالف ( Counter flow ) سري1 w   برج های خنک کن سری 1W  از نوع جريان مخالف (Counter flow ) و به صورت چهارگوش(Rectangular) ميباشد. شرکت پایا سرداب پارس طراحی این سری از دستگاه های خود را براساس نوع کاربری و فضای موجود در محل پروژه با بالاترین راندمان ممکن ... ادامه توضیحات
  • برج خنک کننده بتني
  • برج خنک کننده بتني
  •   برجهای خنک کن سری W از نوع جريان مخالف (Counter flow) و بصورت چهار گوش  (Rectangular)مي­باشد. شرکت پایا سرداب طراحی این سری از دستگاههای خود را بر اساس نوع کاربری و فضای موجود در محل پروژه با بالاترین راندمان ممکن انجام داده و تجهیزات به کار رفته کاملاً از نوع صنعتی و متناسب با نوع ... ادامه توضیحات
  < قبلی 1 بعدی >