الکتروموتور برج خنک کننده >

الکتروموتور


  • الکتروموتور
  • الکتروموتور
  •  

   در برجهای خنک کن پایا سرداب از الکتروموتورهای ساخت Siemens با طریقه ی نصب V1 (اتصال فلنج دار بصورت عمودی(، درجه ی حفاظت IP55 و کلاس حرارتی F استفاده می شود. این نوع روش نصب باعث کاهش لرزش و کارکرد مطمئن دستگاه می گردد. در قطرهای پایین فن امکان استفاده از موتور دور پایین به صورت کوپل مستقیم با فن وجود دارد.

    

    

    


  محصولات مشابه :