قطره گیر لانه زنبوري برج خنک کننده >

پکينگهاي قطره اي ( Splash Fills ) مخصوص برج هاي جريان مخالف ( Counter Flow ) و جريان متقاطع( (Cross Flow


  • پکينگهاي قطره اي ( Splash Fills ) مخصوص برج هاي جريان مخالف ( Counter Flow ) و جريان متقاطع( (Cross Flow
  • پکينگهاي قطره اي ( Splash Fills ) مخصوص برج هاي جريان مخالف ( Counter Flow ) و جريان متقاطع( (Cross Flow
  • پکينگهاي قطرهاي ( Splash Fills )   مخصوص برجهاي جريان مخالف ( Counter Flow و جريان متقاطع ((Cross Flow

    


  محصولات مشابه :