قطره گیر لانه زنبوري برج خنک کننده >

قطره گيرهای لانه زنبوری


  • قطره گيرهای لانه زنبوری
  • قطره گيرهای لانه زنبوری
  • جهت حذف قطرات آب که از طريق فن به خارج از دستگاه پرتاب مي شوند از قطره گير استفاده مي شود. قطره گيرهای لانه زنبوری مورد استفاده مدل TEP-130 بوده و دارای مسير عبور هوای 20 mm باشد. از ديگر خواص اين نوع قطره گيرها مقاوت حرارتی تا دمای 80 °C بدون تغيير شکل، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد بدون شکنندگی و پودر شدن، مقاومت در برابر خوردگی مي باشد. سازنده ی قطره گيرها شرکت 2H آلمان مي باشد.
   قطره گيرهای پروفيلی مورد استفاده مدل TAP-160 بوده و دارای مسير عبور هوای 33 mmمي باشد. از ديگر خواص اين نوع قطره گير مقاوت حرارتی تا دمای 80 °C بدون تغيير شکل، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد بدون شکنندگی و پودر شدن، مقاومت در برابر خوردگی، ضخامت 2 mm ميباشد. سازنده ی قطره گيرها شرکت 2H آلمان مي باشد.


  محصولات مشابه :