فن محوري فايبرگلاس برج خنک کننده >

فن محوری فایبرگلاس


    • فن محوری فایبرگلاس
    • فن محوری فایبرگلاس
    • جهت عبور هوا از ميان پکينگهای برج خنک کن از فن استفاده مي شود. فن های محوری شرکت پایا سرداب دارای پره های فايبرگلاس ( (FRP)  با مقطع آيروديناميک  Airfoilو بر اساس طراحي شرکت COFIMCO مي باشد.اين پره ها دارای قابليت تنظيم زاويه و افزايش هوادهی فن بوده و لبه ی آن بدليل مقاومت دربرابر سايش با استفاده از الياف کربن تقويت شده است. مهم ترين مزيت پره های FRP نسبت به آلومينيومی وزن کم، بالاتر بودن راندمان، عمر بيشتر و صدای کمتر است.


    محصولات مشابه :