محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • پکینگ رندوم اسپلش(پال رینگ)
  • پکینگ رندوم اسپلش(پال رینگ)
  •  

   این نوع پکینگ برای اولین بار توسط این شرکت در بر جهاي خنک کننده ی مورد استفاده قرار گرفت. اين نوع پکینگ با توجه به شکل و چیدمان منحصر به فرد در کلیه ی برجهای خنک کننده جریان مخالف و جریان متقاطع( قابل استفاده مي باشد و از لحاظ شکل هندسي برج هیچگونه محدودیتی در نصب نخواهد داشت(
   جنس این نوع پکينگ از P.P بوده و تا دمای120 °C در مقابل حرارت مقاوم مي باشد.

   مزایای پکینگ Random Splash
   •    
   استحکام و طول عمر زیاد.
   •    
   قابل استفاده در آب های با سختی بالا )آب هاي چرب، آب های آلوده و ....(.
   •    
   قابلیت اسیدشویی.
   •    
   نصب و تعویض آسان.
   •    
   عدم محدودیت نصب در فضاهای مختلف.
   •    
   راندمان حرارتی بالا.
   •    
   سطح ویژه ی بالا.
   •    
   افت فشار پایین.
   •    
   مقاومت مکانیکی بالا و عدم تغییر شکل در دماهای بالا.
   •    
   ثابت ماندن ارتفاع فیلتر در زمان پردازش.
   •    
   طول عمر بالا و امکان استفاده در یک دوره ی طولانی مدت.
   •    
   ثابت ماندن عملکرد دستگاه در طول دوره ی استفاده

    

    

    

    

    


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}