محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • برج خنک کننده بتني
  • برج خنک کننده بتني
  •  

   برجهای خنک کن سری W از نوع جريان مخالف (Counter flow) و بصورت چهار گوش  (Rectangular)مي­باشد. شرکت پایا سرداب طراحی این سری از دستگاههای خود را بر اساس نوع کاربری و فضای موجود در محل پروژه با بالاترین راندمان ممکن انجام داده و تجهیزات به کار رفته کاملاً از نوع صنعتی و متناسب با نوع کاربری مي­باشند.

    

   طراحی اولیه این سری بر اساس سازه و بدنه بتنی انجام شده ولی بر اساس نوع کاربرد یا درخواست مصرف کننده طراحی و ساخت بر اساس سازه بتنی و بدنه فلزی و یا فایبرگلاس  هم امکان پذیر می­باشد

    

   برجهای خنک کننده سری W محدودیت ابعادی نداشته و در ابعاد مختلف قابل طراحی و ساخت مي­باشند.همچنین کاربری دستگاهها مطابق با هر نوع شرایط صنعتی قابل استفاده بوده و عمر مفید این دستگاهها با توجه به بدنه بتنی حداقل 40 سال می­باشد.

    

    

    


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}