تصاویر شرکت در نمایشگاه برج خنک کننده پایاسرداب >

نمایشگاه تاسیسات 1393


    نمایشگاه تاسیسات 1393

    نمایشگاه تاسیسات مهر ماه 1393 و بازدید وزیر صنایع از غرفه برج های خنک کننده شرکت پایاسرداب پارس

    نمایشگاه تاسیسات مهر ماه 1393

     

    نمایشگاه تاسیسات مهر ماه 1393