پروژهای انجام شده >

لیست برخی از پروژه های برج خنک کننده بر اساس صنایع


  لیست برخی از پروژه های برج خنک کننده بر اساس صنایع

  برخی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت

  صنایع فولاد و آهن

  • طراحی کامل و ساخت سه دستگاه برج خنک کن بتني سری W با ظرفیت 8100m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا
  • طراحی کامل  و ساخت دو دستگاه برج خنک کن بتني سری W با ظرفیت 3200m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد صبا و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا
  • طراحی و ساخت دودستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 2400تن تبرید جهت کارخانه فولاد آناهیتا گیلان
  • طراحی و ساخت دودستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 3000تن تبرید جهت کارخانه فولاد  خوزستان
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت کارخانه فولاد ظفر بناب
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت کارخانه فولاد نوین گستر بناب
  • طراحی و ساخت شش دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 2000 تن تبرید جهت کارخانه فولاد  تابان کویر یزد
  • طراحی و ساخت پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 1400 تن تبرید جهت کارخانه فولاد کبکان مشهد

  صنایع غذایی و آشامیدنی

  • طراحی و ساخت پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 2000تن تبرید جهت کارخانه روغن اویلا تاکستان
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 700تن تبرید جهت کارخانه صنعتی بهشهر
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 250تن تبرید جهت کارخانه گلاب زهرا
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن ذوزنقه ای سری X5با ظرفیت 1000 تن تبرید جهت صنایع غذایی مهرام (قزوین)
  • طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کن مکعبی فلزی سریX7  به ظرفیت 750تن تبرید جهت کارخانه شماره 2 روغن نباتی ورامین
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 300تن تبرید جهت کارخانه ایران گلاب
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 700تن تبرید جهت کارخانه کیمیا عصاره (مرودشت)
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 200تن تبرید جهت کارخانه آریا عصاره (شیراز)
  • طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 350 تن تبرید جهت کارخانه عصاره ناب سهند
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 400 تن تبریدجهت کارخانه نمک دردانه شيراز
  • طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کن مکعبی فایبرگلاس سری Z1 با ظرفیت 150 تن تبریدجهت شرکت کاسل نوش
  • طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 900تن تبرید جهت کارخانه پترو طرح پارس (چناران مشهد)
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 150 تن تبریدجهت کارخانه گلفام سراب
  • تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک کن نمک طبي سمنان

  پروژه های تجاری،اداری،مسکونی(بانک ها، بیمارستان ها، مجتمع های تجاری و....)

  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 200تن تبرید جهت بیمارستان قدس اراک
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 200 تن تبرید جهت بیمارستان بعثت سنندج
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 150تن تبرید جهتبانک قوامین سرپرستی خرم آباد
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 200تن تبرید جهت ساختمان مرکزی بانک صادرات  استان سمنان
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1500تن تبرید جهت ساختمان مرکزی قوه قضاییه
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1200تن تبرید جهت مجتمع تجاری اداری عرش آجودانیه
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 450تن تبرید جهت مجتمع تجاری سپهر خوارزمی
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت ساختمان مرکزی مشانیر
  • طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کن مکعبی فلزی  سری X7با ظرفیت 100 تن تبریدجهت ساختمان وزارت آموزش و پرورش
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن مکعبی فایبرگلاس سری ZF با ظرفیت 500 تن تبریدجهت برج مرکز تجارت جهانی تبریز
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 300 تن تبرید جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان
  • تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک کن شرکت کیان تایر
  • تعمیرات اساسی و بازسازی برجهای خنک کن بیمارستان دکتر غرضی اصفهان
  • تعمیرات اساسی و بازسازی برج هاي خنک کن ساختمان  روزنامه اطلاعات تهران
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 300 تن تبرید جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان

  پروژه های صنعتی

  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 300تن تبرید جهت کارخانه ساوه جام واحد مشجر
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 800تن تبرید جهت کارخانه ساوه جام خط اصلی
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس مداربسته سری Z1  با ظرفیت 150تن تبرید جهت کارخانه نسوز مهرگداز
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 800تن تبرید جهت کارخانه سیم و کابل یزد
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 900 تن تبرید جهت کارخانه کاغذ کسری یزد
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 150تن تبرید جهت کارخانه مواد ترکیبی نوید(رشت)
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 300 تن تبرید جهت کارخانه رزین سازان آمل
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 600 تن تبرید جهت کارخانه صنایع گاز مهر (ساری)
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 200 تن تبرید جهت کارخانه کابل آرین ابهر

  پروژه های نفتی

  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600 تن تبرید جهت شرکت اکیلا کردستان عراق
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 700تن تبرید جهت کارخانه صنعت پتروشیمی ری

  و بسياری از پروژه های ديگر که اين شرکت به طور غير مستقيم در اجرای آنها سهیم بوده است .