محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  لیست برخی از پروژه های برج خنک کننده بر اساس صنایع

  برخی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت

  صنایع فولاد و آهن

  • طراحی کامل و ساخت سه دستگاه برج خنک کن بتني سری W با ظرفیت 8100m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا
  • طراحی کامل  و ساخت دو دستگاه برج خنک کن بتني سری W با ظرفیت 3200m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد صبا و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا
  • طراحی و ساخت دودستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 2400تن تبرید جهت کارخانه فولاد آناهیتا گیلان
  • طراحی و ساخت دودستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 3000تن تبرید جهت کارخانه فولاد  خوزستان
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت کارخانه فولاد ظفر بناب
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت کارخانه فولاد نوین گستر بناب
  • طراحی و ساخت شش دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 2000 تن تبرید جهت کارخانه فولاد  تابان کویر یزد
  • طراحی و ساخت پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 1400 تن تبرید جهت کارخانه فولاد کبکان مشهد

  صنایع غذایی و آشامیدنی

  • طراحی و ساخت پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 2000تن تبرید جهت کارخانه روغن اویلا تاکستان
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 700تن تبرید جهت کارخانه صنعتی بهشهر
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 250تن تبرید جهت کارخانه گلاب زهرا
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن ذوزنقه ای سری X5با ظرفیت 1000 تن تبرید جهت صنایع غذایی مهرام (قزوین)
  • طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کن مکعبی فلزی سریX7  به ظرفیت 750تن تبرید جهت کارخانه شماره 2 روغن نباتی ورامین
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 300تن تبرید جهت کارخانه ایران گلاب
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 700تن تبرید جهت کارخانه کیمیا عصاره (مرودشت)
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 200تن تبرید جهت کارخانه آریا عصاره (شیراز)
  • طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 350 تن تبرید جهت کارخانه عصاره ناب سهند
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 400 تن تبریدجهت کارخانه نمک دردانه شيراز
  • طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کن مکعبی فایبرگلاس سری Z1 با ظرفیت 150 تن تبریدجهت شرکت کاسل نوش
  • طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 900تن تبرید جهت کارخانه پترو طرح پارس (چناران مشهد)
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 150 تن تبریدجهت کارخانه گلفام سراب
  • تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک کن نمک طبي سمنان

  پروژه های تجاری،اداری،مسکونی(بانک ها، بیمارستان ها، مجتمع های تجاری و....)

  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 200تن تبرید جهت بیمارستان قدس اراک
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 200 تن تبرید جهت بیمارستان بعثت سنندج
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 150تن تبرید جهتبانک قوامین سرپرستی خرم آباد
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 200تن تبرید جهت ساختمان مرکزی بانک صادرات  استان سمنان
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1500تن تبرید جهت ساختمان مرکزی قوه قضاییه
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1200تن تبرید جهت مجتمع تجاری اداری عرش آجودانیه
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 450تن تبرید جهت مجتمع تجاری سپهر خوارزمی
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت ساختمان مرکزی مشانیر
  • طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کن مکعبی فلزی  سری X7با ظرفیت 100 تن تبریدجهت ساختمان وزارت آموزش و پرورش
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن مکعبی فایبرگلاس سری ZF با ظرفیت 500 تن تبریدجهت برج مرکز تجارت جهانی تبریز
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 300 تن تبرید جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان
  • تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک کن شرکت کیان تایر
  • تعمیرات اساسی و بازسازی برجهای خنک کن بیمارستان دکتر غرضی اصفهان
  • تعمیرات اساسی و بازسازی برج هاي خنک کن ساختمان  روزنامه اطلاعات تهران
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 300 تن تبرید جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان

  پروژه های صنعتی

  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 300تن تبرید جهت کارخانه ساوه جام واحد مشجر
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 800تن تبرید جهت کارخانه ساوه جام خط اصلی
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس مداربسته سری Z1  با ظرفیت 150تن تبرید جهت کارخانه نسوز مهرگداز
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 800تن تبرید جهت کارخانه سیم و کابل یزد
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 900 تن تبرید جهت کارخانه کاغذ کسری یزد
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 150تن تبرید جهت کارخانه مواد ترکیبی نوید(رشت)
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 300 تن تبرید جهت کارخانه رزین سازان آمل
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 600 تن تبرید جهت کارخانه صنایع گاز مهر (ساری)
  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 200 تن تبرید جهت کارخانه کابل آرین ابهر

  پروژه های نفتی

  • طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600 تن تبرید جهت شرکت اکیلا کردستان عراق
  • طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 700تن تبرید جهت کارخانه صنعت پتروشیمی ری

  و بسياری از پروژه های ديگر که اين شرکت به طور غير مستقيم در اجرای آنها سهیم بوده است .

  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}