تصاویر شرکت در نمایشگاه برج خنک کننده پایاسرداب >

نمایشگاه کولینگ تاور 94


  نمایشگاه کولینگ تاور 94

  کولینگ تاور پایاسرداب در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 94 تهران چهاردهمین دوره کولینگ تاور پایاسرداب در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 94 تهران چهاردهمین دوره

  کولینگ تاور . فن فایبرگلاس 2015 کولینگ تاور . فن فایبرگلاس 2015

  کولینگ تاور در نمایشگاه تاسیسات کولینگ تاور در نمایشگاه تاسیسات

  کولینگ تاور 1394 کولینگ تاور 1394

  برج خنک کننده پایاسرداب در نمایشگاه 94 برج خنک کننده پایاسرداب در نمایشگاه 94