تصاویر شرکت در نمایشگاه برج خنک کننده پایاسرداب >

نمایشگاه تاسیسات 1394


  نمایشگاه تاسیسات 1394

  نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 94 تهران چهاردهمین دوره

  کولینگ تاور پایاسرداب در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 94 تهران چهاردهمین دوره

  کولینگ تاور پایاسرداب در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 94 تهران چهاردهمین دوره

  کولینگ تاور در نمایشگاه تاسیسات

  کولینگ تاور . فن فایبرگلاس 2015

   94تصاویر نمایشگاه تاسیسات

  برج خنک کننده پایاسرداب