محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  نحوه عملکرد کولینگ تاور و بررسی اجزای کندانسور

  شکل 1 - اجزای برج خنک کننده

  کولینگ تاور در سیستم های تهویه مطبوع

   آب سرد در سیستم های تهویه مطبوع نقش انتقال گرمای جمع شده در فضای فرآیند خنک کننده به اتمسفر را بر عهده دارد.علاوه بر این، ناکارآمدی چیلر آب نشان میدهد که گرمای اضافه شده  به مدار آب کندانسور  باید توسط برج خنک کننده خارج گردد.

   

  هنگامی که طراحی محدوده دما برای آب کندانسور برقرار شده باشد، سرعت جریان آب کندانسور را می توان از معادله زیر اندازه گرفت.

   مجموع حرارت خروجی / (محدوده * 500) = محدوده جریان آب کندانسور

  گرمای ناشی از  کمپرسور + فعالیت سیستم خنک کننده = مجموع حرارت خروجی

   افزایش دمای آب کندانسور = محدوده

   

  مقدار گرمای خروجی نهایی را می توان از توان ورودی کمپرسور تعیین کرد. در جدول زیر میتوانید مقدار را مشاهده کنید.

   به عنوان جریان آب کندانسور درون برج، این گرما به هوای محیط منتقل میشود و آب کندانسور سرد می شود، عمدتا این عمل از طریق تبخیر درصد کمی از کل جریان آب انجام می گردد.تبخیر یک پروسه است که حرارت توسط هوا جذب شده و آب باقی مانده در کندانسور به درجه حرارت مورد نظر خنک می شود.

   جدول مجموع حرارت خروجی از خنک کننده

   

  مجموع حرارت خروجی

  حرارتتقریبیکمپرسور

  شامل 2% برای پمپ های آب کندانسور

  کمپرسور ، توان ورودی

  کیلووات بر تن

  15000

  25

  0.8

  14640

  22

  0.7

  14280

  19

  0.6

  13920

  16

  0.5

  13680

  14

  0.4

   

  همه اطلاعات به دست آمده در جدول بالا بر اساس چرخه الکترونیکی سیستم کمپرسور بخار است. با چرخه چیلر های جذبی ،مقدار گرمایی است که به عملیات خنک کننده اضافه شده، و باید از طریق کولینگ تاور خارج شود، در حدود 20-50٪ بیشتر از یک چیلر برقی است. بنابراین، میزان جریان آب کندانسور، برای همان محدوده، در حدود 20-50٪ بالاتر خواهد شد ( یا، برای همان مقدار جریان ، محدوده باید حدود 20-50٪ بیشتر شود)

   

  اجزای سیستم کندانسور آب

   4 قسمت هر سیستم کندانسور آبی شامل موارد زیر می شود.

   کندانسور : کندانسور معمولا یک قسمت از بخش داخلی چیلر آب است.(درون خنک کننده کندانسور ها گاهی به صورت جداگانه استفاده می شود ) به طور معمول، کندانسور یک مبدل حرارتی پوسته و لوله است که  خنک کننده داخل لوله قرار دارد، توسط آب کندانسور در پوسته احاطه شده است. انتقال حرارت از طریق دیواره لوله انجام میگیرد.

   انتقال حرارت می گیرد در سراسر دیواره لوله

   پمپ آب کندانسور : پمپ نقش گردش آب کندانسور از حوضه برج خنک کننده، درون سیستم لوله کشی و انتقال حرارت ، در نهایت بازگشت آب به برج خنک کننده را دارد.

   لوله های کندانسور : لوله ها نقش انتقال آب از کولینگ تاور به کندانسور را بر عهده دارند.

   برج خنک کننده : وسیله ای که برای انتقال حرارت از آب به هوا طراحی شده است.

   هر برج ای بدون توجه به طراحی و مدلش باید ساختار زیر را داشته باشد.

   Fill: رسانه انتقال حرارت در کولینگ تاور است. Fill برای افزایش تماس هوای محیط و آب کندانسور طراحی شده است.واضح است که هر چه تماس بهتر باشد گرما بهتر منتقل میشود.

   توزیع آب داغ: حوضچه با اسپری نازل جهت توزیع و بازگشت آب درون کندانسور و fill طراحی شده است.

   حوضچه آب سرد : حوضچه، یا به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از برج یا به عنوان یک جداکننده لجن و کثیفی ، آب جریان دار را از طریق برج برای عرضه به سیستم توسط پمپ آب کندانسور نگه می دارد. حوضچه باید به اندازه ای باشد که بتواند به  اندازه کافی آب جهت عرضه آن به سیستم کندانسور داشته باشد . یعنی از زمان  پمپ آب  تا زمان بازگشت آب به حوضچه برج خنک کننده  خالی از آب نشده باشد.

   فن ها: همه کولینگ تاور های سیستم تهویه مطبوع از یک یا چند فن برای گردش هوا داخل برج استفاده می کنند.

   تعبیه دریچه ورودی و درایو رانش : هواکش ورودی نقش هدایت هوا در برج به صورت مستقیم و حتی هدایت آن از مسیرهایی با نقشه های معین میباشد. درایو رانش برای به دام انداختن قطرات آب و جلوگیری از خروج آن با تغییرات فصلی و تخلیه هوا از برج تعبیه شده است.

   


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}