مقالات برج خنک کننده >

مقاله PDF برجهای خنک کن و کندانسورها


  مقاله PDF برجهای خنک کن و کندانسورها

   میدانیم در یک برج خنک کن، آب که در اثر تماس با هوا مقداری از آن تبخیر خواهد شد سرد می شود. هوا ممکن است در اثر جریان وزنی و یا مکانیکی، در میان پره های برج جریان داشته باشد شکل (b و a 1-14). انتقال حرارت در برج خنک کن، از آب به هوای غیر اشباع مجاور می باشد، همانطوری که گفتیم در این حالت دو عامل برای انتقال حرارت موجود است. یکی اختلاف درجه حرارت خشک و دیگری اختلاف فشار بخار بین سطح مرطوب و هوا و در اثر این دو عامل انتالپی پتانسیل خواهیم داشت. که در قسمت (7-13) گفته شد. عملکرد یک برج خنک کن معمولاً با (rang) و (approach) بیان می شود، شکل (2-14) که در آن (rang) نقصان درجه حرارت آب در برج بوده و (approach) اختلاف درجه حرارت آب خروجی و درجه حرارت مرطوب هوای ورودی خواهد بود...

  • برای دیدن ادامه مطالبه به فایل ضمیمه مراجعه نمایید

  دریافت مقاله برجهای خنک کن و کندانسورهای

   


  لینک های مرتبط :