محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  کلمه های تخصصی برج خنک کننده بخش 1

   

   Acfm : نرخ واقعی جریان حجمی مخلوط آب و بخار با واحد فوت مکعب بر دقیقه یا مترمکعب بر دقیقه.

   

   توان هوا: توان  خروجی تامین شده توسط فن که باعث تولید حرکت در مقابل مقاومت موجود است. واحد آن اسب بخار و نماد آن ahp است.

   

   ورودی هوا: دهانه ورودی برج خنک کن. گاهی به دهانه هواکش کن القایی یا مکشی هم اشاره میکند.

   

   نرخ هوا: دبی جرمی هوای خشک بر فوت مربع از مقطع منطقه انتقال حرارت به ازای هر ساعت کار. واحد آن پاوند بر مترمربع بر ساعت و نماد آن G است.

   

   جابجایی هوا: فاصله ای که هوا درون برج با آب در تماس است. که در بجهای خنک کن با جریان مخالف به صورت عمودی و در برج های خنک کننده با جریان متقاطع به صورت افقی اندازه گیری می شود. واحد آن فوت است.

   

   سرعت هوا: سرعت مخلوط آب و بخار گذرنده از یک مقطع خاص. واحد آن فوت بر دقیقه و نماد آن V است.

   

   دمای حباب خیس محیط: دمای حباب خیس هوای اطراف دستگاه که شامل هوای نمی شود. به طور کلی در خلاف جهت باد و در نقاطی خارج از قلمرو هر منبع گرمایی موجود اندازه گیری می شود. واحد آن درجه فارنهایت و نماد آن AWB است.

   

   هدف یا رویکرد: اختلاف دمای آب خنک ورودی با هوای محیط یا دمای حباب خیس. واحد ان درجه فارنهایت  است.

   

   اتمسفریک یا جوی: اشاره  به عبور هوا درون برج خنک کن به صورت کاملا طبیعی دارد. یا بر اثر جریان آب اتفاق می افتد.

   

   فن گام متغیر با تنظیم خودکار: یک فن تولید جریان با هابی که این قابلیت را به پره ها می دهد که بتوانند به طور خودکار تنظیم شوند. این نوع فن در برج های خن کنی استفاده می شود که نیاز دارند نرخ انتقال حرارت درآنها تغییر کند.

   

   تشتک یا وان: در دو نوع تشتک جمع آوری آب و توزیع آب وجود دارد.

   

   تشت فرونشانی: بالاترین سطح تشت جمع آوری آب سرد. معمولا در محاسبات هد پمپ و تغییرات بالا رفتن آب کاربرد دارد.

   

   فاصله ستون ها: مساحت بین ستونهای همجوار عمودی یا افقی قاب بدنه

   

   قاب: خطوط افقی یا عمودی قاب یا پوسته بدنه شامل تیر ها و ستون ها و اعضای اریب و بست ها که به منظور استحکام بخشی به کار می رروند.

   

   خروجی یا تخلیه آب: آب خروجی از سیستم به منظور کنترل اشباع شدن اب از نمک و سایر ناخالصی های اب در حال گردش. واحد ان درصدی از آب در حال گردش در سیستم یا gpm گالن بر دقیقه است.

   

   دمنده: فن سانتریفوژ. که معمولا برای فشارهای استاتیکی بالاتر از حد نرمال کاربرد دارد.

   

   توان ترمزی: توان واقعی خروجی از موتور الکتریکی یا توربین یا موتور احتراقی. واحد آن اسب بخار و نماد آن bhp است.

   

   BTU(British Thermal Unit): میزان حراررتی که که باید به یک پاوند آب داده شود تا دمای آن یک درجه فارنهایت افزایش یابد.

   

   ظرفیت: مقدار آبی که می تواند در بازه دمایی مرطوب(دمای حباب خیس) خاصی خنک کند. واحد آن گالن بر دقیقه است.

   

   بدنه: خارجی‌ترین دیواره برج خنک کننده که شامل ورودی و خروجی ها هم می شود.

   

   سلول: کوچکترین تقسیم بندی است که می تواند به طور مستقل عملیات خنک کردن آب به کمک هوا را انجام دهد. هر سلول می توان یک یا چند فن و یک یا چند سیستم توزیع آب داشته باشد. هر سلول داخل پارتیشن یا داخل بدنه خارجی دستگاه قرار دارد.

   

   دودکش یا خروجی هوا: قسمت پوسته را مطالعه کنید.

   

   نرخ گردش آب: مقدار آب داغ ورودی. واحد آن گالن بر دقیقه است.

   

   دمای آب سرد: دمای آب تشتک جمع آوری آب بدون در نظر گرفتن اثر افزایش یا کاهش میزان آب درون تشتک. واحد آن درجه فارنهایت و نماد آن CW است.

   

   تشتک جمع آوری: ظرفی بزرگ در پایین برج است که آب های پخش شده را جمع آوری می کند و به پمپ آب یا مخزن ته نشینی ارسال می کند.

   

   جریان مخالف: به جریان هوایی گفته می شود که بر خلاف جهت جریان آب رخ دهد.

   

   جریان متقاطع: به جریان هوایی گفته می شود که عمود بر جریان ریزش آب وجود دارد.

   

   تشتک یا وان توزیع: ظرف تاوه مانندی در بالای برج خنک کننده است که آب داغ درون آن قرار می گیرد و در کف آن سوراخ هایی وجود دارد که آب از آنها خارج می شود. کاربرد این نوع از تشت، محدود به برج های خنک کننده جریان متقاطع است.

   

   سیستم توزیع: قسمتی که به ورودی آب متصل است که آب داغ در گردش را به نقاطی منتقل می کند که بتوانند به طور موثری با هوا در تماس باشند. این سیستم شامل لوله اصلی و بازوهای تقسیم و لوله های فرعی و نازل ها و وان توزیع و یکنواخت کننده های جریان می شود.

   

   جریان دوگانه یا جریان دوبل: یک دستگاه با جریان متقاطع است که در آن دو مخزن در مقابل هم و در کنار فقط یک مجرای هوا کار می کنند.

   

   نشتی یا هدر رفت: به آب در گردش هدر رفته اطلاق می شود که به صورت قطره به وسیله جریان هوای خروجی از برج خارج می شود. واحد هدر رفت آب درصدی از نرخ آب در گردش و یا گالن بر دقیقه است(در موارد دقیق تر از واحد پاوند آب هدر رفته به ازای یک میلیون پاوند هوای خارج شده استفاده می شود.)

   

   قطره گیر: صفحات یا پلکانی است که در معرض جریان هوای خروجی قرار می گیرد تا آب هایی که به صورت قطره در هوای خروجی قرار دارد را جمع آوری  کند و به کاهش هدر رفت آب از سیستم کمک می کند.

   

   مولد نیرو: تولید کننده قدرت برای سیستم فن. این مولد در اکثر موارد موتور الکتریک و در برخی موارد موتورهای احتراقی و یا توربین بخار و هیدروموترهای و یا منابع دیگر است.

   

   دمای حباب خشک: دمای هوای ورودی و یا هوای اطراف و مجاور که با دماسنج حباب خشک اندازه گیری می شود. واحد آن درجه فارنهایت یا درجه سانتیگراد و نماد آن DB است.

   

   دمای حباب خیس وردی: دمای حباب خیس واقعی هوایی که به برج وارد می شود که شامل گردش مجدد هوای خارج شده از برج هم می شود. در آزمایش به مقدار میانگین دماهای خوانده شده در دهانه ورودی ، این مقدار را ارایه می کند. واحد آن درجه فارنهایت یا درجه سانتیگراد و نماد آن EWB است.

   

   ارزیابی هزینه: محاسبه هزینه مالکیت یک برج خنک کننده در یک بازه زمانی مشخص است. شامل هزینه اولیه خرید و متعلقات آن و هزینه کار کردن برج و هزینه تعمیرات و نگهداری آن و هزینه سرمایه. این هزینه ها باید در این بازه زمانی مشخص نرمالایز شوند.

   

   هدر رفت تبخیر: میزان آب بخار شده در جریان هوا در فرآیند تماس با هوا است. واحد آن درصد از آب در گردش و یا گالن بر دقیقه است.

   

   دمای حباب خیس خروجی: دمای هوای خروجی که با دماسنج حباب خیس اندازه‌گیری می شود.

   

   استوانه یا محفظه فن: سازه استوانه ای یا شیپوری شکل که فن در آن کار می کند. در برج های خنک کننده بزرگ گاهی به آن تونل فن گفته میشود.

   

   نشیمن گاه فن: صفحه ای که در بالای سازه یک برج مکشی یا القایی قرار دارد و برای اتصال فن کاربرد دارد. انحصارا در سیستم های جریان متقاطع در تشتک توزیع قرار دارد.

   

   گام فن: زاویه ای که پره های فن با صفحه دوران می سازند و این مقدار از ریشه هر فن محاسبه می شود. واحد آن درجه است.

   

   محفظه فن: به پوسته ای گفته می شود که به صورت منحنی اطراف فن سانتریفوژ قرار می گیرد.

   

   سطح برخورد یا Fill: به قسمتی از سطوح انتقال حرارت گفته می شود که آب اولین بار با آن برخورد می کند. در واقع اولین سطح برخورد کننده با آب است. در برخی موترد به آن لایه بسته بندی یا پکینگ هم گفته می شود.

   

   مکعب انتقال حرارت: در برج  های خنک کننده با جریان مخالف: به حجم سطوح انتقال حرارت کنار هم که عرض و طول آن با مخزن برابر است و ارتفاع آن با ارتفاع عبور هوا یکسان است. واحد ان متر مکعب است.

   

   

   

   

   


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}