پروژهای انجام شده >

پروژه برج خنک کننده کارخانه داروسازی فارابی اصفهان


    پروژه برج خنک کننده کارخانه داروسازی فارابی اصفهان

     طراحی و ساخت چند دستگاه برج خنک­ کن فايبرگلاس جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان با ظرفیت 200m3/h