پروژهای انجام شده >

پروژه برج خنک کننده مجتمع فولاد مبارکه


    پروژه برج خنک کننده مجتمع فولاد مبارکه

       طراحی کامل و ساخت  برج خنک­کن بتني با ظرفیت 8100m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا