پروژهای انجام شده >

لیست پروژه های برج خنک کن


  لیست پروژه های برج خنک کن

  برخی از پروژه های انجام شده توسط ما:

  ·      طراحی و ساخت 5 دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 900 m3/h  آب جهت کارخانه فولاد کبکان مشهد

  ·        طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کننده فلزی ذوزنقه­ای جهت صنایع غذایی مهرام به ظرفیت 500 m3/h

  ·        طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کننده مکعبی فلزی جهت کارخانه شماره 2 روغن نباتی ورامین به  ظرفیت 3300 m3/h

  ·        طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 200m3/h  آب جهت کارخانه ایران گلاب

  ·        طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 250m3/h  آب جهت کارخانه عصاره ناب سهند

  ·        طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 150m3/h  آب جهت کارخانه گلفام سراب

  ·      طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 250m3/h  آب جهت مجتمع مسکونی نیروی انتظامی (شرکت رویین دژ)

  ·       طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه نمک دردانه شيراز با ظرفیت 250m3/h  

  ·       طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه رزین سازان آمل با ظرفیت 250m3/h  

  ·        طراحی و ساخت 2 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان با ظرفیت 200m3/h  

  ·        طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کننده مکعبی فلزی جهت ساختمان وزارت آموزش و پرورش

  ·        طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه لوله سبز شيراز

  ·        طراحی و ساخت 7 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس براي مهندس رضوانفر شهرستان يزد

  ·        طراحي و ساخت 3 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه پلاستيک شاهين

  ·        طراحی و ساخت 3 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت شرکت خط ساز

  ·        تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک­کن شرکت کیان تایر

  ·        تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک­کن شرکت سايپا

  ·        تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک­کن روزنامه اطلاعات تهران

  ·        تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک­کن نمک طبي سمنان

  ·            تعمیرات اساسی و بازسازی برجهای خنک­کن بیمارستان دکتر غرضی اصفهان
   

  و بسياری از پروژه های ديگر که اين شرکت به طور غير مستقيم در اجرای آنها سهیم بوده است